Benefiet korenfestival 

 Met passie voor zingen en het goede doel   

PRIVACYBELEID

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van deze website. Voices4life verwerkt alleen gegevens die duidelijk en vrijwillig door de deelnemende koren aan ons worden verstrekt. Bedoelde gegevens zijn: namen koor, dirigent contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer en verdere koorgegevens. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, of seksuele geaardheid. Wel vragen we of koren zangers/zangeressen met lichamelijke of geestelijke beperking hebben zodat we daarop kunnen inspelen met onze faciliteiten. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan a.u.b. contact met ons op via [email protected]. Dan verwijderen wij deze informatie.


Gebruik van gegevens

De gegevens van koren worden vrijwillig verstrekt en met toestemming gebruikt in onze communicatie en onze social media  kanalen. De contactinformatie wordt gebruikt om deelnemers te informeren over de voorbereidingen van ons festival en eventueel benodigde aanvullende gegevens te vergaren. Tevens worden de koorgegevens gebruikt om een programma(boekje) en promotionele materialen samen te stellen. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voices4life bewaart alle gegevens om toekomstige festival te promoten en koren daarover up te date te houden en te informeren. Op verzoek wijzigen of verwijderen wij de verzamelde contactgegevens.


Delen van koorgegevens met derden

Voices4life verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van ons festival. Alle betrokken gaan vertrouwelijk met de koorgegevens om.


Toestemming

Middels het inschrijfformulier vragen wij deelnemers om toestemming voor de verwerking en het gebruik van hun gegevens. In geval van een negatief antwoord gaan we in overleg met het desbetreffende koor om te bepalen welke gegevens wel gebruikt mogen worden in bijv. de promotie van het festival.